CZYM JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Podczas treningu umiejętności społecznych dzieci uczą się:

  • Umiejętności zawierania i budowania satysfakcjonujących relacji z innymi, w tym z rówieśnikami.
  • Inicjonowania rozmowy, słuchania i zadawania pytań, odmawiania, reagowanie na krytykę, wyrażania krytyki oraz dyskutowania. 
  • Wyrażania swoich potrzeb w sposób społecznie akceptowalny.
  • Przestrzegania ustalonych zasad i reguł postępowania.
  • Stawiania własnych granic, mówienia „nie” i akceptacji czyjegoś „nie”.
  • Koncentracji uwagi i wysłuchiwanie poleceń do końca oraz ponoszenie konsekwencji własnych działań.
  • Umiejętności czekania na swoją kolej, zabaw w modelu naprzemiennym.
  • Odczytywania i nazywania emocji, gestów i mowy ciała.
  • Nauka adekwatnego reagowania na zaczepki innych i pohamowanie własnych.
  • Nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Ćwiczenie umiejętności społecznych odbywa się podczas gier i zabaw, w przyjaznych dla dziecka warunkach. Terapeuci tworzą sytuacje, które umożliwiają dzieciom nabywanie powyższych umiejętności.

DLA KOGO JEST TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to grupowe zajęcia psychoedukacyjne, przeznaczone dla dzieci, które mają trudności w interakcjach społecznych, w tym dla dzieci ze spektrum autyzmu.

CO ĆWICZYMY NA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Ćwiczenia to dla dzieci świetna okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np.  głębokie przeżywanie porażki. Dzieci uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć kwalifikację w postaci konsultacji wspólnej dziecka z rodzicem u jednej z prowadzących. Na konsultacje można umówić się pod numerem tel. 535 840 037