Nasza oferta

Co możemy dla Państwa zrobić?

Diagnoza i terapia logopedyczna

Na pierwszym spotkaniu przeprowadzany jest wywiad, obserwacja dziecka oraz testy diagnostyczne. Na ich podstawie opracowywany jest plan terapii logopedycznej.

Terapia logopedyczna obejmuje dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, afazją, niepłynnością mówienia, zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci ze spektrum autyzmu i osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna obejmuje zaburzenia komunikacji i mowy, które są pochodzenia neurologicznego. Neurologopeda pracuje z osobami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, z dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, z zespołami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), z dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. 

Ponadto neurologopeda przyjmuje osoby dorosłe po wypadkach komunikacyjnych lub uszkodzeniach struktur mózgowych, ośrodkowego układu nerwowego oraz zajmuje się diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych.

Wczesna interwencja logopedyczna

Celem wczesnej interwencji logopedycznej jest stymulowanie obszaru ustno-twarzowego,  wzmocnienie mięśni języka, warg i podniebienia miękkiego, a tym samym niedopuszczenie do rozwoju patologii narządów mowy.

Logopeda ocenia budowę anatomiczną oraz napięcie mięśniowe w obrębie twarzy, sprawdza czy występuje nadwrażliwość twarzy na dotyk oraz odruchy oralne tj.: oddychanie, ssanie, połykanie, gryzienie, żucie.

Terapia miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna jest przeznaczona dla osób, u których występuje nieprawidłowy wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania, który może wykrzywiać zęby i deformować żuchwę oraz szczękę. Terapia przeznaczona jest również dla osób, które oddychają nieprawidłowym torem oddechowym, czyli przez usta, mogą chrapać czy mieć bezdechy senne.

Przyczyną nieprawidłowości może być skrócone wędzidełko podjęzykowe, przerośnięte migdałki czy wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe.

Celem terapii jest uzyskanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, zamknięcie ust, a w konsekwencji uzyskanie prawidłowego toru oddechowego (oddychanie przez nos) i nauka prawidłowego połykania.

Terapia miofunkcjonalna zalecana jest podczas leczenia ortodontycznego.

AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna

Człowiek może się porozumiewać z otoczeniem, mimo, że nie mówi. 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca pozwala komunikować się za pomocą gestów, ilustracji bądź znaków przestrzenno-dotykowych. Jednocześnie  przyczynia się do rozwoju mowy.

System komunikacji dobiera się indywidualnie do potrzeb dziecka, biorąc pod uwagę jego możliwości intelektualne oraz fizyczne. 

AAC jest często stosowaną formą komunikacji u dzieci z autyzmem. 

Diagnoza i terapia psychologiczna

Psycholog przeprowadza diagnozę funkcjonalną i na jej podstawie planuje oddziaływana terapeutyczne, są to zajęcia ogólnorozwojowe w zakres, których wchodzi sfera rozwoju i sfera zachowań. Do pierwszej zaliczamy naśladowanie, motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję, umiejętności poznawcze oraz komunikację. W zakres drugiej sfery wchodzi nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne, zabawa i zainteresowanie przedmiotami oraz reakcja na bodźce.

Terapia psychologiczna obejmuje również dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, terapię dzieci niemówiących i z opóźnionym rozwojem mowy, w tym dobór narzędzi i metod komunikacji wspomagającej AAC, dzieci z trudnościami w nauce oraz naukę czytania i pisania.

Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Terapia dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, skoncentrowana jest na budowaniu u dziecka umiejętności językowych i społecznych.

Kluczowe obszary do pracy to mowa i komunikacja, analiza wzrokowa i dopasowywanie, naśladowanie, samodzielna i społeczna zabawa, umiejętności echowe i intrawerbalne.

Ważne w terapii jest zbudowanie indywidualnego systemu motywacyjnego dziecka, aby miało chęć i czerpało przyjemność z nauki, która odbywa się w zabawie.

Praca z dzieckiem bazuje na pozytywnym wzmacnianiu zachowań oraz współdziałaniu.

Diagnoza i terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia dla dzieci z zaburzeniami pracy motoryki małej (rąk, dłoni i palców) oraz z zaburzeniami napięcia mięśniowego w obrębie kończyn górnych.

Zajęcia mają na celu polepszenie koordynacji ruchowo-wzrokowej i wykonywania czynności manipulacyjnych tj. prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, odpowiednia siła nacisku narzędzia na kartkę, naukę kolorowania, malowania, wycinania i pisania. Zajęcia przeznaczone są również dla dzieci, które mają trudności grafomotoryczne.

Elektrostymulacja logopedyczna

Elektrostymulacja mięśni to bezpieczna i skuteczna metoda, która jest uzupełnieniem terapii logopedycznej.  

 • stymuluje pionizację języka
 • poprawia zdolność domykania warg i napięcie mięśni policzków
 •  usprawnia połykanie i oddychanie
 • wzmacnia mięśnie twarzy, jamy ustnej, gardła i krtani,
 • wspiera terapię wad wymowy

Elektrostymulacja mięśni w logopedii to zabieg polegający na zastosowaniu prądu typu TENS, EMS o bardzo niskiej amplitudzie, w celu pobudzenia nerwów i mięśni, aby skutecznie wzmocnić ich siłę. Zabieg jest bezbolesny, w trakcie jego trwania pacjent może odczuwać mrowienie lub nic nie czuć. Zabiegi te są polecane pacjentom z dysfunkcjami aparatu mowy.

Masaż logopedyczny

Masażu logopedyczny ma na celu usprawnienie mięśni twarzy, polepszenie funkcjonowania aparatu artykulacyjnego poprzez uaktywnienie nerwów przekazujących informację do kory czuciowej.

Masaż logopedyczny ma oddziaływanie na zmysł dotyku, wykonywany jest m.in. u osób mających trudności z połykaniem, ze ślinotokiem czy nawykowym oddychaniem przez usta.

Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem stosowanym w zaburzeniach motorycznych w obrębie jamy ustnej. 

Oddziaływuje stymulująco, pobudza mięśnie, stymuluje obszar ustno-twarzowy.

Stosowany jest przy wzmożonym lub obniżonym napięciu mięśniowym twarzy, nadmiernym ślinieniu, w zaburzeniach połykania czy problemach z utrzymaniem prawidłowej pozycji spoczynkowej języka. 

Terapia dzieci z trudnościami szkolnymi, dyslektycznych oraz zagrożonych dysleksją

Terapia skupia się na całościowych oddziaływaniach nastawionych na pomoc dziecku.

Podczas zajęć skupiamy się na mocnych stronach dziecka i rozwijamy je oraz na trudnościach, przyczynach niepowodzeń szkolnych i staramy się je zminimalizować lub całkowicie wyeliminować.

Nauka czytania i pisania

Nauka czytania prowadzona jest metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Cieszyńskiej, podstawowym założeniem jest nauka czytania sylabami.

Umiejętność czytania i pisania pozwala na rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby, a to warunkuje osiąganie sukcesów szkolnych.

Trening Umiejętności Społecznych

Podczas treningu umiejętności społecznych dzieci uczą się:

 • Umiejętności zawierania i budowania satysfakcjonujących relacji z innymi, w tym z rówieśnikami.
 • Inicjonowania rozmowy, słuchania i zadawania pytań, odmawiania, reagowanie na krytykę, wyrażania krytyki oraz dyskutowania.
 • Wyrażania swoich potrzeb w sposób społecznie akceptowalny.
 • Przestrzegania ustalonych zasad i reguł postępowania.
 • Stawiania własnych granic, mówienia „nie” i akceptacji czyjegoś „nie”.
 • Koncentracji uwagi i wysłuchiwanie poleceń do końca oraz ponoszenie konsekwencji własnych działań.
 • Umiejętności czekania na swoją kolej, zabaw w modelu naprzemiennym.
 • Odczytywania i nazywania emocji, gestów i mowy ciała.
 • Nauka adekwatnego reagowania na zaczepki innych i pohamowanie własnych.
 • Nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Dla kogo jest TUS? Trening Umiejętności Społecznych to grupowe zajęcia psychoedukacyjne, przeznaczone dla dzieci, które mają trudności w interakcjach społecznych, w tym dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Konsultacje psychologiczne i logopedyczne dla dorosłych

 • Psycholog to specjalista, który dzięki odpowiedniem kwalifikacjom może postawić diagnozę psychologiczną, wydawać opinie i udzielać pomocy psychologicznej.
 • Logopeda prowadzi terapię wad wymowy. Pomoc zaczyna się od diagnozy problemu, następnie wybiera się drogę leczenia. Konsultacja u logopedy zalecana jest m.in. osobom z wadami zgryzu, jąkającym się czy nietypowym układem uzębienia.

Szkolenia dla Rodziców i Specjalistów

Oferta szkoleniowa ustalana jest indywidualnie. Szkolenia organizowane są w naszej Poradni lub placówkach współpracujących.

Współpraca ze żłobkami, przedszkolami i szkołami

Współpracujemy ze żłobkami i przedszkolami, w tym z przedszkolami integracyjnymi i terapeutycznymi.

Przeprowadzamy badania przesiewowe, diagnozy logopedyczne i zajęcia indywidualne. Pracujemy z dziećmi z wadami wymowy oraz z dziećmi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju.

Prowadzimy dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, półroczne ewaluacje programów terapeutycznych i uzupełnianie dzienników.

Rzetelna diagnoza,
Skuteczna terapia

Zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią dzieci. Mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym wspieraniu rozwoju dziecka.

Nasza kadra ma duże doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii psychologicznej, reedukacji, zajęć pedagogicznych, logopedii. Tworzymy zgrany i kompetentny zespół specjalistów, służących Państwu swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.