Nasz zespół

Specjaliści Poradni Dziecięcej Piccolo

Michalina Górska

Psycholog, logopeda, terapeuta AAC, terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także absolwentka kierunku Logopedia na tej samej uczelni.

W 2020 roku zdobyła tytuł terapeuty behawioralnego, biorąc udział w licznych szkoleniach w nurcie tej metody oraz poddając swoją pracę superwizji. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne, nadające kwalifikacje nauczycielskie.

Pracuje w przedszkolu terapeutycznym, gdzie prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), z innymi zaburzeniami rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, zespoły genetyczne itd.) oraz z osobami niemówiącymi, a także z osobami posiadającymi  trudności w porozumiewaniu się. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz korzysta z metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Wiedzę i umiejętności zdobyła biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach m.in: techniki stosowanej analizy zachowania w rozwijaniu mowy i komunikacji, AAC na drodze do samodzielności, rozwijanie umiejętności kluczowych u dzieci o zaburzonym rozwoju, metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna, AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – metody porozumiewania się osób z zaburzeniami komunikacji, zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii.

Patrycja

Patrycja Michalina Nowak

Logopeda i Fonoaudiolog Kliniczny, Protetyk Słuchu

Ukończyła studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zainteresował ją wpływ zaburzeń słuchu na rozwój mowy. Kierunek „Protetyk słuchu” ukończyła w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

Poza studiami zdobywała doświadczenie na licznych praktykach oraz wolontariacie.

Pracuje w przedszkolu i żłobku, gdzie prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne. Współpracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych i przygotowanie pedagogiczne oparte na wielu godzinach praktyki.

Specjalizuje się w terapii szeroko pojętych wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy oraz w pracy nad komunikacją dzieci ze spektrum autyzmu i afazją. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, co skutkuje przyszłymi efektami terapii logopedycznej. Terapię opracowuje na podstawie potrzeb i mocnych stron dziecka/dorosłego. Śledzi kierunki w jakich podąża branża logopedyczna, przez co nieustannie rozwija się jako terapeuta.

Agata

Agata Rudzka-Kujko

Logopeda ogólny i kliniczny, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Absolwentka Logopedii Ogólnej i Klinicznej prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ukończyła również studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność- Logopedia.
Obecnie studentka Neurologopedii Profilowanej.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała współpracując z warszawskimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi gdzie była członkinią zespołów wczesnego wspomagania rozwoju, szkołą musicalową, szkołą podstawową, przedszkolami i żłobkami.

W zawodzie logopedy realizuje najważniejsze zainteresowania: pedagogiczne, medyczne i językowe. Prowadzenie terapii jest dla niej ogromną radością i pasją. Podąża za potrzebami pacjentów, stara się dawać im tyle ciepła i serdeczności, ile potrzebują. 

Zajęcia, które prowadzi mają być efektywne ale też przyjemne, dlatego do każdego spotkania przygotowuje się z wielką dokładnością, dopasowując plan pracy do indywidualnych potrzeb.
Wie, że za każdym problem stoi nie zawsze od razu zauważalna przyczyna, dlatego podczas diagnozy zwraca uwagę na każdy detal i przyjmuję holistyczny punkt widzenia, współpracując z innymi specjalistami. Uważa, że aby być dobrym w tym, co się robi, należy się ciągle dokształcać dlatego łączy pracę zawodową z podnoszeniem swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych konferencjach, szkoleniach, kursach i warsztatach.

Angelika

Angelika Czarnecka

Psycholog, trener umiejętności społecznych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych.

Doświadczenie zawodowe nabywała w szkole podstawowej na stanowisku  psychologa szkolnego pracując z dziećmi zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Obecnie pracuje w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej gdzie prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju). Dokonuje  diagnozy funkcjonowania uczniów, w tym ich środowiska rodzinnego, rówieśniczego i społecznego . Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem dostosowanych do ucznia i sytuacji różnych form pomocy psychologicznej. Prowadzi terapię psychologiczną oraz Trening Umiejętności Społecznych. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem interwencji behawioralnych- grupowych i indywidualnych. Prowadzi warsztaty dla dzieci oraz młodzieży. Realizuje zapisy wynikających z opinii i orzeczeń uczniów. W pracy korzysta z założeń psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Udziela wsparcia dzieciom i rodzicom.

Ukończone szkolenia, które pomagają w pracy: ”Jak pracować z osobami z Zespołem Aspergera„ – Uniwersytet SWPS,  „Terapia muzyką czy muzyka w terapii”? Różne oblicza muzykoterapii – Uniwersytet SWPS,  „Jak wzmocnić swoją siłę woli”? – Uniwersytet SWPS.

Podczas terapii chętnie współpracuje zarówno z rodzicami jak i dziećmi uważając to za najważniejszą drogę dojścia do sukcesu terapeutycznego. W pracy z dziećmi ceni sobie naturalność i energię. Dba o to by wzajemne relacje były ciepłe i przyjazne oraz by dzieci czując się swobodnie chętnie z nią współpracowały i przychodziły na każde spotkanie z uśmiechem. W  pracy ważne jest dla niej  indywidualne podejście, dostosowywanie pomocy do wieku, zainteresowań i potrzeb a przy tym wykorzystywanie zasobów dziecka.

Marta

Marta Mioduszewska

Logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 r. ż. na tej samej Uczelni. Posiada również przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła wiele kursów, w tym AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – metody porozumiewania się osób z zaburzeniami komunikacji. Posiada I stopień terapeuty metody ESDM w terapii dzieci z ASD.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju) oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, afazją i niepełnosprawnością intelektualną.
Obecnie pracuje w niepublicznym przedszkolu i żłobku jako logopeda i specjalista wczesnego wspomagania prowadząc terapię z dziećmi z orzeczeniami oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i dyslalią.

Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Prywatnie mama dziecka ze spektrum, stąd w prace z dziećmi i rodzicami wkłada całe serce.

Karolina

Karolina Kosowska-Banasiak

Oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopeda, terapeuta ręki

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie ukończyła studia licencjackie o specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika przedszkolna oraz studia magisterskie o specjalności pedagogika przedszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz Logopedia, na tej samej uczelni. Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia. 

Doświadczenie zdobywała pracując w prywatnych przedszkolach oraz szkole podstawowej z dziećmi w klasach 1-5, zerówce oraz w prywatnych gabinetach

W swojej pracy stara się stosować wachlarz różnych metod i środków dydaktycznych, dostosowując je do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci. Zainteresowania zawodowe obejmują pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, głównie z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy. Swoją wiedzę poszerza na szkoleniach i kursach doskonalących pracę logopedyczno – terapeutyczną.

Praca to dla niej pasja. Z wielkim zaangażowaniem przygotowuje zajęcia dla dzieci, tak aby były dla nich ciekawe i przyjemne. W pracy opiera się na współpracy zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami. 
Alicja

Alicja Ambroziak

Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Ukończyła studia pedagogiczne na Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Iberystykę na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie terapii dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracę z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi (Zespół Aspergera, Zespół Downa, autyzm, niepełnosprawność intelektualna). Udziela wsparcia dzieciom i rodzicom.

Prowadzi zajęcia w formie indywidualnej i grupowej, również w języku angielskim i hiszpańskim.

Wiemy jak zadbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka

Zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią dzieci. Mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym wspieraniu rozwoju dziecka.

Nasza kadra ma duże doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii psychologicznej, reedukacji, zajęć pedagogicznych, logopedii. Tworzymy zgrany i kompetentny zespół specjalistów, służących Państwu swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.