Nasz zespół

Specjaliści Poradni Dziecięcej Piccolo

Michalina Górska

Psycholog, logopeda, terapeuta AAC, terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także absolwentka kierunku Logopedia na tej samej uczelni.

W 2020 roku zdobyła tytuł terapeuty behawioralnego, biorąc udział w licznych szkoleniach w nurcie tej metody oraz poddając swoją pracę superwizji. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne, nadające kwalifikacje nauczycielskie.

Pracuje w przedszkolu terapeutycznym, gdzie prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), z innymi zaburzeniami rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, zespoły genetyczne itd.) oraz z osobami niemówiącymi, a także z osobami posiadającymi  trudności w porozumiewaniu się. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz korzysta z metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Wiedzę i umiejętności zdobyła biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach m.in: techniki stosowanej analizy zachowania w rozwijaniu mowy i komunikacji, AAC na drodze do samodzielności, rozwijanie umiejętności kluczowych u dzieci o zaburzonym rozwoju, metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna, AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – metody porozumiewania się osób z zaburzeniami komunikacji, zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii.

Patrycja

Patrycja Michalina Nowak

Logopeda i Fonoaudiolog Kliniczny, Protetyk Słuchu

Ukończyła studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zainteresował ją wpływ zaburzeń słuchu na rozwój mowy. Kierunek „Protetyk słuchu” ukończyła w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

Poza studiami zdobywała doświadczenie na licznych praktykach oraz wolontariacie.

Pracuje w przedszkolu i żłobku, gdzie prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne. Współpracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych i przygotowanie pedagogiczne oparte na wielu godzinach praktyki.

Specjalizuje się w terapii szeroko pojętych wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy oraz w pracy nad komunikacją dzieci ze spektrum autyzmu i afazją. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, co skutkuje przyszłymi efektami terapii logopedycznej. Terapię opracowuje na podstawie potrzeb i mocnych stron dziecka/dorosłego. Śledzi kierunki w jakich podąża branża logopedyczna, przez co nieustannie rozwija się jako terapeuta.

Angelika

Angelika Czarnecka

Psycholog, trener umiejętności społecznych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych.

Doświadczenie zawodowe nabywała w szkole podstawowej na stanowisku  psychologa szkolnego pracując z dziećmi zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Obecnie pracuje w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej gdzie prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju). Dokonuje  diagnozy funkcjonowania uczniów, w tym ich środowiska rodzinnego, rówieśniczego i społecznego . Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem dostosowanych do ucznia i sytuacji różnych form pomocy psychologicznej. Prowadzi terapię psychologiczną oraz Trening Umiejętności Społecznych. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem interwencji behawioralnych- grupowych i indywidualnych. Prowadzi warsztaty dla dzieci oraz młodzieży. Realizuje zapisy wynikających z opinii i orzeczeń uczniów. W pracy korzysta z założeń psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Udziela wsparcia dzieciom i rodzicom.

Ukończone szkolenia, które pomagają w pracy: ”Jak pracować z osobami z Zespołem Aspergera„ – Uniwersytet SWPS,  „Terapia muzyką czy muzyka w terapii”? Różne oblicza muzykoterapii – Uniwersytet SWPS,  „Jak wzmocnić swoją siłę woli”? – Uniwersytet SWPS.

Podczas terapii chętnie współpracuje zarówno z rodzicami jak i dziećmi uważając to za najważniejszą drogę dojścia do sukcesu terapeutycznego. W pracy z dziećmi ceni sobie naturalność i energię. Dba o to by wzajemne relacje były ciepłe i przyjazne oraz by dzieci czując się swobodnie chętnie z nią współpracowały i przychodziły na każde spotkanie z uśmiechem. W  pracy ważne jest dla niej  indywidualne podejście, dostosowywanie pomocy do wieku, zainteresowań i potrzeb a przy tym wykorzystywanie zasobów dziecka.

Marta

Weronika Wiśniewska

Logopeda ogólny i kliniczny

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Praktyki zawodowe odbywała w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w terapii dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy. W pracy terapeutycznej kluczowe jest dla niej znalezienie i wyeliminowanie przyczyn występującego zaburzenia. Indywidualnie dobrany plan terapii, systematyczność i współpraca z rodzicami to 3 główne filary, na których opiera swoją praktykę logopedyczną. Do swojej pracy podchodzi z zaangażowaniem i traktuje ją jako pasję. Osiąganie celów terapeutycznych jest dla niej równie ważne jak przyjazna atmosfera i uśmiech dziecka.

Marta

Marta Mioduszewska

Logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 r. ż. na tej samej Uczelni. Posiada również przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła wiele kursów, w tym AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – metody porozumiewania się osób z zaburzeniami komunikacji. Posiada I stopień terapeuty metody ESDM w terapii dzieci z ASD.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju) oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, afazją i niepełnosprawnością intelektualną.
Obecnie pracuje w niepublicznym przedszkolu i żłobku jako logopeda i specjalista wczesnego wspomagania prowadząc terapię z dziećmi z orzeczeniami oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i dyslalią.

Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Prywatnie mama dziecka ze spektrum, stąd w prace z dziećmi i rodzicami wkłada całe serce.

Marta

Weronika Pawluk

psycholog, terapeuta ręki

Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała min. jako konsultant Telefonu Zaufania 116111 dla dzieci i młodzieży w procesie interwencji kryzysowej, w realizowanym stażu klinicznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania Kliniki Nerwic. Obecnie jest w trakcie realizacji specjalistycznego studium obszaru zaburzeń odżywiania organizowanego przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu.

W Poradni Piccolo pracuje z dziećmi i młodzieżą z trudnościami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, z zaburzeniami postrzegania własnego ciała, z niską samooceną i niskim poczuciem własnej wartości, wspiera w trudnościach emocjonalnych.

W pracy korzysta z technik poznawczo – behawioralnych, swoją ścieżkę zawodową wiąże z psychoterapią w nurcie psychodynamicznym. 

Alicja

Alicja Ambroziak

Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Ukończyła studia pedagogiczne na Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Iberystykę na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie terapii dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracę z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi (Zespół Aspergera, Zespół Downa, autyzm, niepełnosprawność intelektualna). Udziela wsparcia dzieciom i rodzicom.

Prowadzi zajęcia w formie indywidualnej i grupowej, również w języku angielskim i hiszpańskim.

Wiemy jak zadbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka

Zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią dzieci. Mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym wspieraniu rozwoju dziecka.

Nasza kadra ma duże doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii psychologicznej, reedukacji, zajęć pedagogicznych, logopedii. Tworzymy zgrany i kompetentny zespół specjalistów, służących Państwu swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.