Nasz zespół

Specjaliści Poradni Dziecięcej Piccolo

Michalina Górska

Psycholog, logopeda, terapeuta AAC, terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także absolwentka kierunku Logopedia na tej samej uczelni.

W 2020 roku zdobyła tytuł terapeuty behawioralnego, biorąc udział w licznych szkoleniach w nurcie tej metody oraz poddając swoją pracę superwizji. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne, nadające kwalifikacje nauczycielskie.

Pracuje w przedszkolu terapeutycznym, gdzie prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), z innymi zaburzeniami rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, zespoły genetyczne itd.) oraz z osobami niemówiącymi, a także z osobami posiadającymi  trudności w porozumiewaniu się. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz korzysta z metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Wiedzę i umiejętności zdobyła biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach m.in: techniki stosowanej analizy zachowania w rozwijaniu mowy i komunikacji, AAC na drodze do samodzielności, rozwijanie umiejętności kluczowych u dzieci o zaburzonym rozwoju, metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna, AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – metody porozumiewania się osób z zaburzeniami komunikacji, zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii.

Patrycja

Patrycja Michalina Nowak

Logopeda i Fonoaudiolog Kliniczny, Protetyk Słuchu

Ukończyła studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zainteresował ją wpływ zaburzeń słuchu na rozwój mowy. Kierunek „Protetyk słuchu” ukończyła w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

Poza studiami zdobywała doświadczenie na licznych praktykach oraz wolontariacie.

Pracuje w przedszkolu i żłobku, gdzie prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne. Współpracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych i przygotowanie pedagogiczne oparte na wielu godzinach praktyki.

Specjalizuje się w terapii szeroko pojętych wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy oraz w pracy nad komunikacją dzieci ze spektrum autyzmu i afazją. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, co skutkuje przyszłymi efektami terapii logopedycznej. Terapię opracowuje na podstawie potrzeb i mocnych stron dziecka/dorosłego. Śledzi kierunki w jakich podąża branża logopedyczna, przez co nieustannie rozwija się jako terapeuta.

Angelika

Angelika Czarnecka

Psycholog, trener umiejętności społecznych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych.

Doświadczenie zawodowe nabywała w szkole podstawowej na stanowisku  psychologa szkolnego pracując z dziećmi zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Obecnie pracuje w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej gdzie prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju). Dokonuje  diagnozy funkcjonowania uczniów, w tym ich środowiska rodzinnego, rówieśniczego i społecznego . Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem dostosowanych do ucznia i sytuacji różnych form pomocy psychologicznej. Prowadzi terapię psychologiczną oraz Trening Umiejętności Społecznych. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem interwencji behawioralnych- grupowych i indywidualnych. Prowadzi warsztaty dla dzieci oraz młodzieży. Realizuje zapisy wynikających z opinii i orzeczeń uczniów. W pracy korzysta z założeń psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Udziela wsparcia dzieciom i rodzicom.

Ukończone szkolenia, które pomagają w pracy: ”Jak pracować z osobami z Zespołem Aspergera„ – Uniwersytet SWPS,  „Terapia muzyką czy muzyka w terapii”? Różne oblicza muzykoterapii – Uniwersytet SWPS,  „Jak wzmocnić swoją siłę woli”? – Uniwersytet SWPS.

Podczas terapii chętnie współpracuje zarówno z rodzicami jak i dziećmi uważając to za najważniejszą drogę dojścia do sukcesu terapeutycznego. W pracy z dziećmi ceni sobie naturalność i energię. Dba o to by wzajemne relacje były ciepłe i przyjazne oraz by dzieci czując się swobodnie chętnie z nią współpracowały i przychodziły na każde spotkanie z uśmiechem. W  pracy ważne jest dla niej  indywidualne podejście, dostosowywanie pomocy do wieku, zainteresowań i potrzeb a przy tym wykorzystywanie zasobów dziecka.

Marta

Weronika Wiśniewska

Logopeda ogólny i kliniczny

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Praktyki zawodowe odbywała w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w terapii dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy. W pracy terapeutycznej kluczowe jest dla niej znalezienie i wyeliminowanie przyczyn występującego zaburzenia. Indywidualnie dobrany plan terapii, systematyczność i współpraca z rodzicami to 3 główne filary, na których opiera swoją praktykę logopedyczną. Do swojej pracy podchodzi z zaangażowaniem i traktuje ją jako pasję. Osiąganie celów terapeutycznych jest dla niej równie ważne jak przyjazna atmosfera i uśmiech dziecka.

Marta

Marta Mioduszewska

Logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 r. ż. na tej samej Uczelni. Posiada również przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła wiele kursów, w tym AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – metody porozumiewania się osób z zaburzeniami komunikacji. Posiada I stopień terapeuty metody ESDM w terapii dzieci z ASD.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju) oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, afazją i niepełnosprawnością intelektualną.
Obecnie pracuje w niepublicznym przedszkolu i żłobku jako logopeda i specjalista wczesnego wspomagania prowadząc terapię z dziećmi z orzeczeniami oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i dyslalią.

Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Prywatnie mama dziecka ze spektrum, stąd w prace z dziećmi i rodzicami wkłada całe serce.

Alicja

Alicja Ambroziak

Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Ukończyła studia pedagogiczne na Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Iberystykę na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie terapii dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracę z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi (Zespół Aspergera, Zespół Downa, autyzm, niepełnosprawność intelektualna). Udziela wsparcia dzieciom i rodzicom.

Prowadzi zajęcia w formie indywidualnej i grupowej, również w języku angielskim i hiszpańskim.

Wiemy jak zadbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka

Zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią dzieci. Mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym wspieraniu rozwoju dziecka.

Nasza kadra ma duże doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii psychologicznej, reedukacji, zajęć pedagogicznych, logopedii. Tworzymy zgrany i kompetentny zespół specjalistów, służących Państwu swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.