Nasz zespół

Specjaliści Poradni Dziecięcej Piccolo

Wyszukaj terapeutę:

Michalina Górska

Psycholog, neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta AAC, terapeuta ręki

Przyjmuje w placówkach: Błonie, Komorów

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także absolwentka kierunku Logopedia na tej samej uczelni. Posiada uprawnienia do wykonywania zabiegu elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia ze specjalnością Wczesna Interwencja Neurologopedyczna na Uczelni Collegium Humanum w Warszawie.

W 2020 roku zdobyła tytuł terapeuty behawioralnego, biorąc udział w licznych szkoleniach w nurcie tej metody oraz poddając swoją pracę superwizji. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne, nadające kwalifikacje nauczycielskie.

Doświadczenie zawodowe nabyła w przedszkolu terapeutycznym, gdzie prowadziła terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), z innymi zaburzeniami rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, zespoły genetyczne itd.) oraz z osobami niemówiącymi, a także z osobami posiadającymi  trudności w porozumiewaniu się. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz korzysta z metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Wiedzę i umiejętności zdobyła biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach m.in: techniki stosowanej analizy zachowania w rozwijaniu mowy i komunikacji, AAC na drodze do samodzielności, rozwijanie umiejętności kluczowych u dzieci o zaburzonym rozwoju, metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna, AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – metody porozumiewania się osób z zaburzeniami komunikacji, zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii.

Patrycja

Patrycja Michalina Nowak

Logopeda i fonoaudiolog kliniczny, terapeuta miofunkcjonalny, protetyk słuchu

Przyjmuje w placówce: Błonie

Ukończyła studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zainteresował ją wpływ zaburzeń słuchu na rozwój mowy. Kierunek „Protetyk słuchu” ukończyła w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Poza studiami zdobywała doświadczenie na licznych praktykach oraz wolontariacie. Posiada uprawnienia do wykonywania zabiegu elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii. 

Pracuje w przedszkolu i żłobku, gdzie prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne. Współpracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych i przygotowanie pedagogiczne oparte na wielu godzinach praktyki.

Specjalizuje się w terapii szeroko pojętych wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy oraz w pracy nad komunikacją dzieci ze spektrum autyzmu i afazją. Prowadzi terapię dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, co skutkuje przyszłymi efektami terapii logopedycznej. Terapię opracowuje na podstawie potrzeb i mocnych stron dziecka/dorosłego. Śledzi kierunki w jakich podąża branża logopedyczna, przez co nieustannie rozwija się jako terapeuta.

Angelika

Angelika Czarnecka

Psycholog, trener umiejętności społecznych

Przyjmuje w placówce: Błonie

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych. 

Dokonuje diagnozy funkcjonowania uczniów, w tym ich środowiska rodzinnego, rówieśniczego i społecznego. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem dostosowanych do ucznia i sytuacji różnych form pomocy psychologicznej. Prowadzi terapię psychologiczną oraz Trening Umiejętności Społecznych. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem interwencji behawioralnych- grupowych i indywidualnych. Realizuje zapisy wynikające z opinii i orzeczeń uczniów. W pracy korzysta z założeń psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Podczas terapii chętnie współpracuje zarówno z rodzicami jak i dziećmi uważając to za najważniejszą drogę dojścia do sukcesu terapeutycznego. W pracy z dziećmi ceni sobie naturalność i energię. Dba o to by wzajemne relacje były ciepłe i przyjazne oraz by dzieci czując się swobodnie chętnie z nią współpracowały. W pracy ważne jest dla niej indywidualne podejście, dostosowywanie pomocy do wieku, zainteresowań i potrzeb a przy tym wykorzystywanie zasobów dziecka.

Patrycja

Weronika Wiśniewska

Logopeda ogólny i kliniczny, terapeuta miofunkcjonalny

Przyjmuje w placówce: Błonie, Komorów

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Praktyki zawodowe odbywała w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w terapii dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy. W pracy terapeutycznej kluczowe jest dla niej znalezienie i wyeliminowanie przyczyn występującego zaburzenia. Indywidualnie dobrany plan terapii, systematyczność i współpraca z rodzicami to 3 główne filary, na których opiera swoją praktykę logopedyczną. Do swojej pracy podchodzi z zaangażowaniem i traktuje ją jako pasję. Osiąganie celów terapeutycznych jest dla niej równie ważne jak przyjazna atmosfera i uśmiech dziecka.

Angelika

Weronika Pawluk

Psycholog, terapeuta ręki

Przyjmuje w placówkach: Błonie, Komorów

Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała min. jako konsultant Telefonu Zaufania 116111 dla dzieci i młodzieży w procesie interwencji kryzysowej, w zrealizowanym stażu klinicznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania Kliniki Nerwic oraz stażu klinicznym Psychomedic. Ukończyła roczne specjalistyczne studium zaburzeń odżywiania organizowane przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu. Rozpoczęła certyfikowane szkolenie w czteroletniej akredytowanej szkole psychoterapii psychodynamicznej KCP. 

W Poradni Piccolo pracuje z dziećmi i młodzieżą z trudnościami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, z zaburzeniami postrzegania własnego ciała, z niską samooceną i niskim poczuciem własnej wartości, wspiera w trudnościach emocjonalnych. W pracy korzysta z technik poznawczo – behawioralnych, swoją ścieżkę zawodową wiąże z psychoterapią w nurcie psychodynamicznym. 

Angelika

Martyna Walaszko

Logopeda i glottodydaktyk, terapeuta miofunkcjonalny

Przyjmuje w placówkach: Błonie, Komorów

Absolwentka studiów na kierunku logopedia ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała na kursach językowych z obcokrajowcami w różnym wieku, w szkole podstawowej oraz w przedszkolach integracyjnych.

Najchętniej pracuje z dziećmi prezentującymi zaburzenia artykulacji oraz opóźniony rozwój mowy. Jej szczególnym zainteresowaniem jest dwujęzyczność. W swojej pracy poza koncentracją na celach terapeutycznych zwraca uwagę na dobry kontakt z dzieckiem oraz współpracę z rodzicem. Zawsze stara się, by terapia była także ciekawą formą aktywności dla pacjenta.

Alicja

Alicja Ambroziak

Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Przyjmuje w placówce: Komorów

Ukończyła studia pedagogiczne na Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Iberystykę na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie terapii dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracę z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi (Zespół Aspergera, Zespół Downa, autyzm, niepełnosprawność intelektualna). Udziela wsparcia dzieciom i rodzicom.

Prowadzi zajęcia w formie indywidualnej i grupowej, również w języku angielskim i hiszpańskim.

Patrycja

Wiktoria Gałczyńska

Psycholog

Przyjmuje w placówkach: Błonie, Komorów

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zdobyła również uprawnienia nauczycielskie, równolegle kończąc Studium Pedagogizacji na tej samej uczelni.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała od pierwszych lat studiów, będąc blisko nich jako instruktor robotyki czy wychowawca. Już wtedy mając do czynienia z różnorodnością podopiecznych- praca zarówno osobami w spektrum, jak i zdiagnozowanych z ADHD, czy przejawiających zachowania opozycyjno-buntownicze.

Następne doświadczenia nabyła w szkołach – podstawowej o charakterze integracyjnym oraz liceum ogólnokształcącym. Tam miała okazję pracować z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz tymi, które były objęte potrzebą kształcenia specjalnego.

Za najważniejsze w pracy psychologa uważa stałe poszerzanie swoich horyzontów, aktualizację wiedzy oraz zdobywanie nowych narzędzi, by jak najskuteczniej oddziaływać podczas interwencji psychologicznej. Co za tym idzie- stale uczestniczy w szkoleniach oraz kursach, a także samodzielnie pozyskuje wiedzę zgłębiając aktualną literaturę z zakresu psychologii dziecięcej. By lepiej rozumieć problemy dzieci oraz osób dorosłych na płaszczyźnie odżywiania, rozpoczyna studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka.

 W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do dziecka, bazując na budowaniu relacji. Poprzez zainteresowanie edukacją Montessori, rodzicielstwem bliskości oraz porozumieniem bez przemocy, często wykorzystuje elementy powyższych podczas oddziaływań psychologicznych.

Wiemy jak zadbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka

Zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią dzieci. Mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym wspieraniu rozwoju dziecka.

Nasza kadra ma duże doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii psychologicznej, reedukacji, zajęć pedagogicznych, logopedii. Tworzymy zgrany i kompetentny zespół specjalistów, służących Państwu swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.