Cennik

Konsultacje i diagnozy

Konsultacja Logopedyczna
60 min / 140 zł
—————–

Konsultacja Psychologiczna
60 min / 140 zł
—————–

Konsultacja Pedagogiczna
60 min / 140 zł
—————–

Konsultacja z zakresu terapii ręki
60 min / 140 zł
—————–

Konsultacja komunikacji wspomagającej i alternatywnej – AAC
60 min / 140 zł
—————–

Całościowa Ocena Rozwoju Dziecka
90 min / 240 zł

—————–

Wizyta domowa
60 min / 240 zł
—————–

Zajęcia indywidualne
 

Terapia Logopedyczna
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł
—————–

Terapia Psychologiczna
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł
—————–

Terapia Pedagogiczna
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł
—————–

Terapia Ręki
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł
—————–

Terapia miofunkcjonalna
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł

—————–

Terapia komunikacji wspomagającej i alternatywnej – AAC (dobór i tworzenie narzędzia komunikacyjnego)
60 min / 120 zł
—————–

Nauka czytania i pisania
60 min / 120 zł

—————–

 Kinesiotaping logopedyczny
20 zł

—————–

 Pomoce terapeutyczne – AAC
20 zł

—————–

Zajęcia online lub telefoniczne
60 min / 120 zł
—————–

Zajęcia w języku angielskim lub hiszpańskim
60 min / 240 zł
—————–

Zajęcia grupowe
 

Trening Umiejętności Społecznych
60 min / 80 zł
—————- 

 

Opinie / Zaświadczenia / Szkolenia

 

 Opinia specjalistyczna
140 zł
—————–

Zaświadczenie o udziale w zajęciach
Bezpłatnie
—————–

Wysyłka listem poleconym
20 zł
—————–

Szkolenia dla rodziców i specjalistów
Wycena indywidualna
—————–

Badania przesiewowe oraz współpraca ze żłobkami i przedszkolami
Wycena indywidualna
—————–