Cennik

Konsultacje i diagnozy

Konsultacja Logopedyczna
60 min / 140 zł

—————–

Konsultacja Neurologopedyczna
60 min / 160 zł

—————–

Konsultacja Psychologiczna
60 min / 140 zł

—————–

Konsultacja z zakresu terapii ręki
60 min / 140 zł

—————–

Całościowa Ocena Rozwoju Dziecka
120 min / 280 zł

—————–

Wizyta domowa
60 min / 240 zł

—————–

Konsultacja zdalna/telefoniczna dla rodzica dziecka uczęszczającego na cykliczną terapię
60 min / 120 zł

—————–

Zajęcia indywidualne
 

Terapia Logopedyczna
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł

—————–

Terapia Neurologopedyczna
60 min / 140 zł   ||   30 min / 100 zł

—————–

Terapia Psychologiczna
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł

—————–

Terapia Ręki
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł

—————–

Terapia Pedagogiczna
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł

—————–

Terapia Miofunkcjonalna
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł

—————–

Terapia Logopedyczna z Kinesiotapingiem
60 min / 140 zł   ||   30 min / 100 zł

—————–

Terapia Logopedyczna z Elektrostymulacją
60 min / 180 zł   ||   30 min / 120 zł

—————–

Terapia komunikacji wspomagającej i alternatywnej – AAC (dobór i tworzenie narzędzia komunikacyjnego)
60 min / 140 zł

—————–

Nauka czytania i pisania
60 min / 120 zł   ||   30 min / 80 zł

—————–

 

Zajęcia grupowe
 

Trening Umiejętności Społecznych
60 min / 80 zł

—————- 

 

 Opinie / Zaświadczenia / Szkolenia

 

 Opinia specjalistyczna
140 zł

—————–

Zaświadczenie o udziale w zajęciach
Bezpłatnie

—————–

Wysyłka listem poleconym
20 zł

—————–

Szkolenia dla rodziców i specjalistów
Wycena indywidualna

—————–

Badania przesiewowe oraz współpraca ze żłobkami, przedszkolami i szkołami
Wycena indywidualna

—————–