Twoje Dziecko nie mówi lub bardzo mało mówi?

Poradnia Dziecięca Piccolo prowadzi zajęcia logopedyczne dla Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Terapia ma na celu budowanie prawidłowego systemu językowego. Zajęcia stymulują zmysł wzroku, słuchu, dotyku – motoryki małej i dużej oraz kształtują umiejętności społeczne. Nasza Poradnia zapewnia indywidualne podejście do każdego Dziecka, porady dla Rodziców oraz materiały do ćwiczeń w domu.

Twoje Dziecko ma trudności rozwojowe?

Nasza Poradnia prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe oraz wczesne wspomaganie rozwoju. Obejmuje opieką Dzieci ze spektrum autyzmu, wadami genetycznymi oraz z innymi niepełnosprawnościami. Zapewniamy kompleksową terapię psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną. Oferujemy wsparcie dla Rodziców i wizyty w środowisku domowym Dziecka.

Twoje dziecko mówi niewyraźnie?

Poradnia Dziecięca Piccolo oferuje pełną diagnostykę logopedyczną oraz dostosowaną terapię to potrzeb i możliwości Dziecka. Zajęcia obejmują ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe, masaż logopedyczny według potrzeb, ocenę długości wędzidełka podjęzykowego, wywołaniu głoski bądź korekcie nieprawidłowego miejsca artykulacji. Naukę prawidłowego toru oddechowego oraz naukę dojrzałego połykania. Nasza Poradnia zapewnia indywidualne podejście do każdego Dziecka, porady dla Rodziców oraz materiały do ćwiczeń w domu.

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy?

Z logopedą należy się skonsultować jeśli dziecko:

 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
 • nie gaworzy,
 • nie ma gestu wskazywania,
 • nie tworzy wspólnego pola uwagi,
 • nie reaguje na swoje imię,
 • nie odwraca głowy w kierunku dźwięków,
 • nie wykonuje prostych poleceń,
 • oddycha ustami,
 • wysuwa język między zęby,
 • w wieku ok. 12 miesięcy nie mówi pierwszych słów,
 • w wieku ok. 24 miesięcy nie tworzy prostych zdań dwuelementowych,
 • w wieku ok. 36 miesięcy mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • w wieku 4 lat nie mówi [s, z, c, dz],
 • w wieku 5 lat nie mówi [sz, rz, cz, dż],
 • w wieku 6 lat nie mówi [r].

Na konsultacje w naszej poradni można umówić się pod numerem tel. 573 742 041