Jak kształtuje się mowa Dziecka?

Etap przygotowawczy – to czas od 3. do 9. miesiąca życia płodowego, w tym czasie wykształcają się związki narządów mowy i tworzą się organy nadawcze przygotowujące drogi nerwowe i oddechowe oraz organy kontrolujące ośrodek słuchu, wzroku i czucia.


Okres melodii – trwa od 0. do 1. roku życia, dziecko powinno poprawnie wymawiać głoski: [a], [e], [m], [b], [t], [d], [n], [j].

Dziecko, które ma skończony pierwszy rok życia potrafi:

 • nawiązywać kontakt wzrokowy,
 • odpowiadać uśmiechem na uśmiech,
 • wskazywać palcem,
 • tworzyć wspólne pole uwagi,
 • reagować na swoje imię,
 • lokalizować źródło dźwięku,
 • naśladować jednoetapowe czynności motoryczne z przedmiotami i bez przedmiotów,
 • wykonywać proste jednoetapowe polecenia,
 • pić z otwartego kubka,
 • mówić pierwsze słowa.

Okres wyrazu – trwa od 1. do 2. roku życia, dziecko powinno poprawnie wymawiać głoski: [a], [o], [e], [u], [i], [y], [p], [pi], [b], [ m], [t], [d], [n], [ń], [ś], [k], [ki], [j].

Dziecko, które ma skończony drugi rok życia potrafi:

 • naśladować odgłosy zwierząt (np.: psa – hau hau), pojazdów (np.: karetki e-o-e-o), instrumentów (np.: bam bam),
 • mówi około 300. Słów,
 • próbuje łączyć dwa wyrazy (np.: mama am),
 • rozumie wypowiadane proste polecenia i zakazy,
 • pije z otwartego kubka,
 • próbuje samodzielnie jeść łyżeczką.

Okres zdania – trwa od 2. do 3. roku życia, dziecko powinno poprawnie wymawiać głoski: [a], [o], [e], [u], [i], [y], [p], [pi], [b], [bi], [m], [mi], [f], [fi], [w], [wi], [ś], [ź], [ć], [dź], [t], [d], [n], [ń], [k], [ki], [g], [gi], [ch], [j], [l], [li].

Dziecko, które ma skończony trzeci rok życia potrafi:

 • mówić o sobie w 1 os. l. poj. – używa formy „ja”,
 • mówi ok. 1000 słów,
 • potrafi zbudować zadania kilku wyrazowe,
 • dziecko zadaje dużo pytań,
 • rozwija się mowa dialogowa i fleksja,
 • wypowiedzi dziecka są zrozumiałe dla otoczenia,
 • dziecko zastępuje głoski trudne artykulacyjnie łatwiejszymi.

Okres swoistej mowy dziecięcej – trwa od 3. do 7. roku życia.

W 4. roku życia dziecka utrwalają się głoski [s], [z], [c], [dz].

Dziecko, które ma skończony czwarty rok życia:

 • buduje zdania złożone,
 • mówi około 2000 słów,
 • potrafi nazwać proste związki przyczynowo – skutkowe.

W 5. roku życia dziecka utrwalają się głoski [sz], [ż], [cz], [dż].

Dziecko, które ma skończony piąty rok życia:

 • buduje zdania złożone, wieloelementowe,
 • używa prawidłowych form gramatycznych,
 • potrafi nazwać związki przyczynowo – skutkowe,
 • potrafi różnicować głoski opozycyjne,
 • mowa jest całkowicie zrozumiała dla otoczenia.

W 6. roku życia dziecka utrwala się głoska [r].

Dziecko, które ma skończony szósty rok życia:

 • prawidłowo realizuje wszystkie głoski języka polskiego,
 • wypowiada ok. 4500 słów,
 • ma bogaty zasób słownictwa,
 • wyciąga logiczne wnioski.

Jak stymulować rozwój mowy Dziecka?

 • Mówić do dziecka od maleńkiego,
 • Strać się, aby podczas mówienia dziecko widziało twoją twarz,
 • Czytać dziecku,
 • Wprowadzić zabawy paluszkowe,
 • Naśladować odgłosy z otoczenia (zwierząt, instrumentów, pojazdów, itd.),
 • Wprowadzać różne konsystencje posiłków,
 • Usprawniać dłonie dziecka,
 • Nie przerywać dziecku kiedy mówi,
 • Odpowiadać na pytania dziecka,
 • Ćwiczyć narząd mowy,
 • Wykonywać ćwiczenia oddechowe,
 • Bawić się z dzieckiem ?

Kiedy zgłosić się do logopedy?

Z logopedą należy się skonsultować jeśli dziecko:

o nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
o nie gaworzy,
o nie ma gestu wskazywania,
o nie tworzy wspólnego pola uwagi,
o nie reaguje na swoje imię,
o nie odwraca głowy w kierunku dźwięków,
o nie wykonuje prostych poleceń,
o oddycha ustami,
o ślini się, chrapie
o wysuwa język między zęby,
o w wieku ok. 12. miesięcy nie mówi pierwszych słów,
o w wieku ok. 24. miesięcy nie tworzy prostych zdań dwuelementowych,
o w wieku ok. 36. miesięcy mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia,
o w wieku 4. lat nie mówi [s, z, c, dz],
o w wieku 5. lat nie mówi [sz, rz, cz, dż],
o w wieku 6. lat nie mówi [r],
o ma trudności w czytaniu i pisaniu.

Ważne! Nigdy nie jest za wcześnie na wizytę u logopedy, co więcej, im wcześniej podjęta prawidłowa stymulacja, dostosowana do potrzeb dziecka, tym większa szansa na jego prawidłowy rozwój.

Rodzicu, jeśli coś wzbudza Twój niepokój w rozwoju dziecka, nie czekaj, idź do specjalisty.

Michalina Górska – Logopeda, Psycholog

Bibliografia:
Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1988.  
Kania J., Szkice logopedyczne, Lublin 2001.
Styczek I., Logopedia, Warszawa 1979.