Artur Górski CoachGorski
ul. Kazimierza Odnowiciela 8
02-496 Warszawa
mail: artur@coachgorski.pl
NIP: 5223106413
REGON: 368875986

05 1140 2004 0000 3502 4785 1324
Tytułem: Piccolo – Imię i Nazwisko dziecka – Data spotkania